Traject naar Uitmuntendheid

Het VVSG-Traject naar Uitmuntendheid heeft als doel lokale besturen mee te nemen in een langetermijnvisie op organisatiebeheersing, -ontwikkeling en kwaliteitsmanagement. Als besturen de stap naar uitmuntendheid willen zetten op lange(re) termijn, moeten ze eerst investeren in het volledig ontwikkelen en implementeren van de PDCA-verbetercyclus (Plan-Do-Check-Act) op alle niveaus, op alle vlakken en binnen alle onderdelen en domeinen van hun werking en (hulp- en) dienstverlening. Het is pas als deze PDCA-verbetercyclus volledig rond gemaakt is en draait dat organisaties consequent betere prestaties kunnen nastreven.

Om besturen hierbij concreet te helpen, zijn we vanuit de VVSG gestart met de publicatiereeks “Verbeteren door zelfevaluatie”. Die omvat:

 • Een generieke leidraad (= houvast) voor (kwaliteits)management en een bijbehorend zelfevaluatiemodel
 • Specifieke vertalingen van deze generieke leidraad voor (kwaliteits)management en het bijbehorende zelfevaluatiemodel naar de taal, het vakjargon en de (werk)praktijk van de verschillende onderliggende onderdelen, domeinen, niveaus en facetten van een lokaal bestuur

Zodat:

 • Iedereen vanuit zijn/haar eigen praktijk, taal en vakjargon kan nagaan hoe ver hij/zij staat op het vlak van het realiseren van de PDCA-verbetercyclus op zijn/haar niveau en binnen zijn/haar onderdeel of domein ZELFEVALUATIE (ANALYSE) OP MAAT
 • Iedereen vanuit zijn/haar eigen praktijk, taal en vakjargon gericht kan toewerken naar het stapsgewijs realiseren van de PDCA-verbetercyclus op zijn/haar niveau en binnen zijn/haar onderdeel of domein LEIDRAAD OP MAAT

Overal en op alle vlakken meer systematiek inbouwen en daardoor een intern zichzelf versterkende dynamiek van beheersing, ontwikkeling en verbetering op gang brengen in alle lagen van een organisatie, dat moet de opzet zijn om finaal te kunnen streven naar uitmuntendheid op lange(re) termijn.

Momenteel bestaat de publicatiereeks “Verbeteren door zelfevaluatie” uit:

 1. Handleiding “Verbeteren door zelfevaluatie” (= basiswerk en generieke leidraad)
 2. Algemeen werkboek “Verbeteren door zelfevaluatie” (= generiek zelfevaluatiemodel)
 3. Specifieke werkboeken “Verbeteren door zelfevaluatie” op maat en in de taal van:
  • Woonzorgcentra
  • Diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg
  • Dagverzorgingscentra
  • Groepen van assistentiewoningen (serviceflats)
  • (Lokale) dienstencentra
  • Steden en gemeenten
  • OCMW’s
  • HRM
  • Financieel management
  • Sociale diensten
  • ICT & e-government
  • Managementteams
  • Interne communicatie
  • Externe communicatie
  • Facility management
  • (Duurzaam) aankopen
 4. Specifieke leidraden “Verbeteren door zelfevaluatie” voor:
  • Risicomanagement
  • Monitoring
  • Verbetermanagement
  • Het werken met doelstellingen
  • Het werken met projecten
  • Het werken met processen

Hier vindt u een overzicht van alle titels uit de reeks, waar u de werkboeken desgewenst ook kunt bestellen.

Deze website is nog in volle ontwikkeling en zal in de toekomst worden uitgebreid met andere tools en modellen.